ปัจจัยเบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ


n basic factor
คำที่เกี่ยวข้อง: basic element