ปัจจัยหลัก

ภาษาอังกฤษ


n basic necessity
คำอธิบาย: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจัยสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: important factor
ตัวอย่างประโยค: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ
n basic necessity
คำอธิบาย: สิ่งหรือเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดผล
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจัยสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: important factor
ตัวอย่างประโยค: การบังคับใช้แรงงานที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารพม่า เพราะมีปัจจัยหลักคือการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top