ปัจจัยสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n important factor
คำอธิบาย: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: important or key element , key factor
ตัวอย่างประโยค: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง