ปัจจัยภายนอก

ภาษาอังกฤษ


n external factor
คำอธิบาย: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
คำที่เกี่ยวข้อง: irrelevant factor
คำตรงข้าม: ปัจจัยภายใน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน