ปัจจัยพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ


n basic factor
คำอธิบาย: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
ความหมายเหมือนกับ: ปัจจัยเบื้องต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: basic element
ตัวอย่างประโยค: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ