ปัจจัยการผลิต

ภาษาอังกฤษ


n production factor
คำที่เกี่ยวข้อง: factor of production , input factor