ปังตอ

ภาษาอังกฤษ


n cleaver
คำอธิบาย: มีดใหญ่ทำครัว
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: มีดปังตอ
คำที่เกี่ยวข้อง: chopper
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าข้าวมันไก่ใช้ปังตอสับไก่อย่างชำนาญ