ปักใจ

ภาษาอังกฤษ


v determine
คำอธิบาย: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: believe on firmly , set one´s mind , firmly convinced , fully confident of
คำตรงข้าม: ลังเล
ตัวอย่างประโยค: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม