ปักเป้า

ภาษาอังกฤษ


n diamond-shaped kite
คำอธิบาย: ชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาว คู่กับว่าวจุฬา
ความหมายเหมือนกับ: อีเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง: female kite
ตัวอย่างประโยค: ทางสมาคมว่าวไทยจะจัดให้มีการแข่งขันการเล่นว่าว โดยมีการเล่นปักเป้ารวมอยู่ในนั้นด้วย
n globefish
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาปักเป้า
คำที่เกี่ยวข้อง: blowfish , puffer
ตัวอย่างประโยค: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ