ปักเขต

ภาษาอังกฤษ


v demarcate
คำอธิบาย: กำหนดเขต
คำที่เกี่ยวข้อง: set a boundary
ตัวอย่างประโยค: ทางเทศบาลได้ปักเขตแบ่งช่องให้พวกพ่อค้าแม่ค้านำของมาวางขายอย่างเป็นสัดส่วน