ปักษ์

ภาษาอังกฤษ


n fortnight
คำอธิบาย: กึ่งของเดือนจันทรคติ คือเดือนหนึ่งมีสองปักษ์
ความหมายเหมือนกับ: ครึ่งเดือน
คำที่เกี่ยวข้อง: every two weeks , semimonthly
ตัวอย่างประโยค: หนังสือพิมพ์ฉบับแรกได้แก่หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์รายปักษ์ซึ่งออกในปี พ.ศ. 2387