ปักษี

ภาษาอังกฤษ


n bird
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นก , วิหค , สกุณา
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐีพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีทั้งปวง