ปักษิน

ภาษาอังกฤษ


n bird
ความหมายเหมือนกับ: สกุณา , วิหค , นก
n bird
ความหมายเหมือนกับ: สกุณี , วิหค , ศกุนี , ศกุน , ทวิช , ทิชากร
คำที่เกี่ยวข้อง: fowl