ปักษาสวรรค์

ภาษาอังกฤษ


n Bird of paradise
คำอธิบาย: ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าชนิด Strelitzia reginae Bank ในวงศ์ Strelitziaceae ใบเรียงสลับซ้อนกันดป็นแผง ดอกสีน้ำเงินมีกาบสีส้ม รูปคล้ายปีกนกหุ้มอยู่
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นปักษาสวรรค์
คำที่เกี่ยวข้อง: Strelitzia reginae Bank
ตัวอย่างประโยค: คุณย่าของสุนีย์ชอบปลูกต้นปักษาสวรรค์มาก เพราะท่านชอบที่ดอกมันเหมือนนก