ปักษา

ภาษาอังกฤษ


n bird
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นก , วิหค , สกุณา
ตัวอย่างประโยค: เวลาทำงานเหนื่อยๆ ในใจผมนึกถึงแต่ พรรณพฤกษ์ ผีเสื้อ เครือไม้ ปุยเมฆ ปักษา ฟ้าใส