ปักกิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n Beijing
คำอธิบาย: ชื่อเมืองหลวงของประเทศจีน
หน่วยนับ: เมือง
ความหมายเหมือนกับ: เมืองปักกิ่ง , กรุงปักกิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: Peking
ตัวอย่างประโยค: นายทาเกชิตะ ได้บินไปกรุงปักกิ่ง เพื่อหารือความเมืองกับนายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรีแห่งแดนมังกร