ปัก

ภาษาอังกฤษ


v stick
คำอธิบาย: ฝังลงให้ติดอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: plunge down , stab down , put in , pitch
ตัวอย่างประโยค: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน
v embroider
คำอธิบาย: เอาด้าย ไหม หรือดิ้นเป็นต้น สอดด้วยเข็มลงไปบนผืนผ้าให้เป็นลวดลายต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: เจือจันทร์กำลังปักผ้าอยู่ที่โต๊ะเล็กริมลานหลังบ้านตามเคย
v stab down
คำอธิบาย: เอาหัวดิ่งลง
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: plunge down , put in thrust
ตัวอย่างประโยค: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน
v stab down
คำอธิบาย: เอาหัวดิ่งลง
ความหมายเหมือนกับ: ทิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: plunge down , put in thrust
ตัวอย่างประโยค: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน