ปะเหลาะ

ภาษาอังกฤษ


v flatter
คำอธิบาย: หลอกด้วยการหว่านล้อมหรือพูดหวาน
ความหมายเหมือนกับ: ประจบ , ฉอเลาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: fawn on , wheedle , cajole , fool , trick
ตัวอย่างประโยค: หนูมาปะเหลาะฉันเพราะอยากขนมใช่ไหม