ปะหัง

ภาษาอังกฤษ


n bamboo trough
คำอธิบาย: เครื่องใช้ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขัดเป็นวงสำหรับใส่หญ้าให้วัวควายกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of bamboo for cattle food , bamboo manger
n bamboo trough
คำอธิบาย: เครื่องใช้ทำด้วยไม้ไผ่ผ่าซีกขัดเป็นวงสำหรับใส่หญ้าให้วัวควายกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: a kind of bamboo for cattle food , bamboo manger