ปะหงับปะง่อน

ภาษาอังกฤษ


v be feeble
คำอธิบาย: อาการที่โงนเงนทรงตัวไม่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: ปะงับปะง่อน
ตัวอย่างประโยค: ู้ชายขี้เมาคนนั้นปะหงับปะง่อนเต็มที คงขับรถกลับบ้านไม่ได้แน่