ปะรำ

ภาษาอังกฤษ


n marquee
คำอธิบาย: สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีเสา หลังคาแบนดาดด้วยผ้าหรือใบไม้
คำที่เกี่ยวข้อง: pavilion
ตัวอย่างประโยค: เสียงโฆษกประกาศว่าผู้ใดที่ทำพวงกุญแจหายให้มารับคืนได้ที่ปะรำพิธีด้านหน้า