ปะมง

ภาษาอังกฤษ


n fisherman
คำอธิบาย: คนเลี้ยงชีพในทางจับสัตว์น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ประมง
ตัวอย่างประโยค: ส่วนใหญ่ประชากรที่อยู่ริมทะเลก้ยึดอาชีพเป็นปะมงกัน
n fishery
คำอธิบาย: การจับสัตว์น้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ประมง
คำที่เกี่ยวข้อง: fishing
ตัวอย่างประโยค: โฮจิมินห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงว่าจะไม่มีความร่วมมือทางปะมงใดๆ ระหว่างภาคเอกชนไทยและรัฐบาลเวียดนาม