ปะปน

ภาษาอังกฤษ


v be mixed up
คำอธิบาย: เอาสิ่งที่มีจำนวนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ปนเป , เจือปน
คำที่เกี่ยวข้อง: mingle
ตัวอย่างประโยค: พระธรรม 7 คัมภีร์นั้นเป็นเนื้อธรรมแท้ๆ ที่ไม่มีนิทานปะปน
v confuse
คำอธิบาย: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน
ความหมายเหมือนกับ: ปน
คำที่เกี่ยวข้อง: confound with
ตัวอย่างประโยค: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค