ปะทุ

ภาษาอังกฤษ


v erupt
คำอธิบาย: แตกหรือพุ่งออกมาด้วยแรงเบ่งดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: burst out , flash up noisily , pop , break out , crackle
ตัวอย่างประโยค: ภูเขาไฟที่มอดไปแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความเสียหาย
v gust
คำอธิบาย: กิริยาที่แสดงถึงการปล่อยอารมณ์โกรธที่อัดอั้นออกมาอย่างเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: ระเบิด
คำที่เกี่ยวข้อง: burst , break forth
ตัวอย่างประโยค: ความร้าวฉานในกลุ่มนั้นไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้อีกแล้ว รอแต่ว่าจะปะทุแตกหักเมื่อใดเท่านั้น