ปะทะต่อสู้

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: ผจญ , เผชิญ , ต่อสู้
คำที่เกี่ยวข้อง: struggle , fight , face , be confronted with , combat , oppose , encounter