ปะทะคารม

ภาษาอังกฤษ


v debate
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , โต้คารม , เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: dispute , quarrel , squabble , argue
ตัวอย่างประโยค: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด