ปะทะคารม

ภาษาอังกฤษ


v debate
ความหมายเหมือนกับ: โต้เถียง , โต้คารม , เถียง
คำที่เกี่ยวข้อง: dispute , quarrel , squabble , argue
ตัวอย่างประโยค: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด

คำที่มี "ปะทะคารม" ในคำ


การปะทะคารม n war of words
ความหมายเหมือนกับ: การโต้เถียงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top