ปะทะกัน

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: ประเชิญ , ชนกัน , ต่อกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: face , brave , meet