ปะทะ

ภาษาอังกฤษ


v fight
คำอธิบาย: ต่อสู้กัน
คำที่เกี่ยวข้อง: batter , collide , conflict , encounter , attack
ตัวอย่างประโยค: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อ เพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กัน เลย
v crash
คำอธิบาย: โดนกัน, กระทบกัน
ความหมายเหมือนกับ: ชน , กระทบ
คำที่เกี่ยวข้อง: knock , bump against , collide with
ตัวอย่างประโยค: เพราะความเหม่อลอย ทำให้จักรยานของเขาไปปะทะกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง