ปะติดปะต่อ

ภาษาอังกฤษ


v patch
คำอธิบาย: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ประสมประเส
คำที่เกี่ยวข้อง: piece together , put together
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล
v put together
คำอธิบาย: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: link up , join together
ตัวอย่างประโยค: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ
v link up
คำอธิบาย: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ความหมายเหมือนกับ: ต่อ , เชื่อม
คำที่เกี่ยวข้อง: join together , piece together
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล