ปะขาว

ภาษาอังกฤษ


n ascetic
คำอธิบาย: ชายผู้จำศีลนุ่งห่มผ้าขาว
หน่วยนับ: ตน, คน
ความหมายเหมือนกับ: ชีผะขาว , ชีปะขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: hermit
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านต่างพากันนำอาหาร และผลไม้ไปถวายชีปะขาวที่นายดำไปพบเข้าโดยบังเอิญในป่า