ปะกำ

ภาษาอังกฤษ


n plank
คำอธิบาย: ไม้ที่ทำเป็น 2 ขาสำหรับคาบไม้อื่น
หน่วยนับ: ตัว, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ปะกำ
คำที่เกี่ยวข้อง: boards for holding things together
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้ปะกำหาบคานของ 2 กระจาดด้วยความหนัก