ปะกน

ภาษาอังกฤษ


n carved-wooden partition
คำอธิบาย: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ตัวอย่างประโยค: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน