ปะ

ภาษาอังกฤษ


v meet
คำอธิบาย: มาเจอกัน, มาประเชิญหน้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: come across , meet unexpectedly , run into
ตัวอย่างประโยค: เมื่อตุลาคมปี 2519 ฉันได้ปะหน้าเขาอย่างไม่น่าเป็นไปได้และไม่คาดฝัน
v patch
คำอธิบาย: เอาวัสดุต่างๆ เช่น ผ้า เป็นต้นปิดทับส่วนที่ชำรุดเป็นช่องเป็นรู
ความหมายเหมือนกับ: ปะชุน
คำที่เกี่ยวข้อง: mend
ตัวอย่างประโยค: ตรงรอยขาดที่ส้นเท้าข้างในใช้แผ่นยางบางๆ ทาด้วยกาวธรรมดาปะไว้ชั่วคราวก่อน