ปอเปลือกไม้

ภาษาอังกฤษ


n bark
ความหมายเหมือนกับ: เปลือกไม้ , ป่าน , ปอ
คำที่เกี่ยวข้อง: hemp , flax , jute , ramie