ปอยผม

ภาษาอังกฤษ


n lock (of hair)
คำอธิบาย: กระจุกหรือกลุ่มผม
หน่วยนับ: ปอย, กระจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: tuft or strand of hair , wisp
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่บรรยายไปเธอก็เผลอเอามือเขี่ยปอยผมตลอด
n lock (of hair)
คำอธิบาย: กระจุกหรือกลุ่มผม
หน่วยนับ: ปอย, กระจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: tuft or strand of hair , wisp
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่บรรยายไปเธอก็เผลอเอามือเขี่ยปอยผมตลอด