ปอย

ภาษาอังกฤษ


n tuft
คำอธิบาย: กลุ่มก้อนหรือกระจุกเล็กๆ ของสิ่งที่เป็นเส้น เป็นฝอยอย่างเส้นด้าย หญ้า ผม หรือขนเช่น ขนนก ผม เป็นต้น
หน่วยนับ: ปอย, กระจุก
ความหมายเหมือนกับ: กระจุก
คำที่เกี่ยวข้อง: bunch , a lock of hair , wisp
ตัวอย่างประโยค: ทรงผมยอดนิยมของคุณผู้ชายยุคก่อนจะต้องมีผมปอยหนึ่งตกหน้าผาก