ปอบ

ภาษาอังกฤษ


n ogre
คำอธิบาย: ผีอย่างหนึ่งเชื่อว่าชอบสิงอยู่ในตัวคน กินตับไตไส้พุงจนหมดแล้วออกไป คนนั้นก็ตาย
หน่วยนับ: ตน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ผีปอบ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านต่างพากันลือว่ายายเม้าท้ายตลาดเป็นปอบ เนื่องมาจากเพราะตั้งแต่ลูกชายแกตาย แกก็ไม่เคยออกมาให้ใครเห็นอีกเลยนอกจากตอนกลางคืน