ปอน

ภาษาอังกฤษ


adj sloppy
ความหมายเหมือนกับ: ซอมซ่อ , มอซอ , สกปรก , มอมแมม
คำที่เกี่ยวข้อง: shabby , slovenly
คำตรงข้าม: หรูหรา
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน
adj sloppy
ความหมายเหมือนกับ: ซอมซ่อ , มอซอ , สกปรก , มอมแมม
คำที่เกี่ยวข้อง: shabby , slovenly
คำตรงข้าม: หรูหรา
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในชุดเสื้อผ้าปอนๆ เดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน