ปอดแหก

ภาษาอังกฤษ


v be chicken-hearted
คำอธิบาย: กลัวมากจนไม่มีสติ, กลัวอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดกลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be white-livered , be timid , be timorous , be cowardly , be faint-hearted
ตัวอย่างประโยค: หล่อนปอดแหกไปเสียทุกเรื่องแม้แต่การเข้าสอบสัมภาษณ์งาน