ปอดเหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n iron lung
คำอธิบาย: เครื่องกลไกสร้างด้วยโลหะ ใช้ทำให้เกิดการบีบ และขยายของทรวงอกในการหายใจแทนการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ เมื่อมีการอัมพาตของกล้ามเนื้อ เช่น ในโรคโปลีโอ
หน่วยนับ: ข้าง
ตัวอย่างประโยค: ี้เด็กบางรายต้องผ่าตัดเปลี่ยนปอดเป็นปอดเหล็กตั้งแต่เด็กเนื่องจาก โรคโปลีโอ