ปอดลอย

ภาษาอังกฤษ


v faint hearted
คำอธิบาย: ใจไม่สู้ดีชักจะหวาดๆ
ความหมายเหมือนกับ: ปอด , กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be funky , be afraid , tremble with fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: พอเขาถูกขู่ฆ่าจากคู่แข่งเท่านั้น เขาก็ปอดลอยทันที