ปอดบวม

ภาษาอังกฤษ


n pneumonia
คำอธิบาย: ปอดอักเสบเนื่องจากเชื้อโรค
ความหมายเหมือนกับ: ปอดอักเสบ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไปอยู่ประเทศหนาวต้องแต่งตัวให้อุ่นอยู่เป็นประจำ มิฉะนั้นถ้าเผลออาจเป็นหวัดหรือเป็นปอดบวมได้ง่าย