ปอด

ภาษาอังกฤษ


n lung
คำอธิบาย: อวัยวะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหายใจ อยู่ภายในร่างกายของคนหรอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นส่วนมาก
หน่วยนับ: ข้าง
ตัวอย่างประโยค: การร้องไห้ครั้งแรกของเด็กไม่ได้เกิดมาจากความเสียใจแต่เพื่อเป็นการให้ปอดทำงาน
v be scared
คำอธิบาย: ใจไม่สู้ดี ชักจะหวาดๆ
ความหมายเหมือนกับ: หวาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid , tremble with fear , be frightened
ตัวอย่างประโยค: หากถึงขั้นฟ้องคดี ชาวบ้านหลายคนก็ปอดขึ้นมา