ปอง

ภาษาอังกฤษ


v aim to get
คำอธิบาย: ปรารถนา
ความหมายเหมือนกับ: หมายปอง
คำที่เกี่ยวข้อง: desire , intend
ตัวอย่างประโยค: ล๊อกฮัดสัน เทพบุตรสุดหล่อแห่งศตวรรษมีสาวๆ เกือบครึ่งโลกหมายปอง