ปอกเปลือก

ภาษาอังกฤษ


v peel
คำอธิบาย: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ความหมายเหมือนกับ: ปอก
คำที่เกี่ยวข้อง: pare , shell
ตัวอย่างประโยค: ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก