ปอกออก

ภาษาอังกฤษ


adj scratched
ความหมายเหมือนกับ: ถลอกปอกเปิก , ลอกออก , เปิดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: bruised
v scratch
ความหมายเหมือนกับ: ถลอกปอกเปิก , ลอกออก , เปิดออก
คำที่เกี่ยวข้อง: bruise , have a scratch , graze