ปอกลอก

ภาษาอังกฤษ


v cheat
คำอธิบาย: ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วก็ลอกชิงทรัพย์ไป
คำที่เกี่ยวข้อง: fleece , deceive , trick , swindle , hoax
ตัวอย่างประโยค: คุณคือคนที่เขาจะจับไว้ปอกลอก เขาเลยต้องให้คุณจ่ายจนหนำใจก่อนถึงจะยอมตามที่คุณต้องการ