ปอก

ภาษาอังกฤษ


v peel
คำอธิบาย: เอาผิวนอกหรือเปลือกออก
ความหมายเหมือนกับ: ปอกเปลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: pare , shell
ตัวอย่างประโยค: คนไทยปอกผลไม้ด้วยมีดเอาคมออกแต่จีนและฝรั่งเอาคมมีดเข้าหาตัว