ปส.

ภาษาอังกฤษ


n Department of Public Welfare
ความหมายเหมือนกับ: กรมประชาสงเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: DPW