ปศุ

ภาษาอังกฤษ


n domestic animal
คำที่เกี่ยวข้อง: livestock , cattle